Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Polityka działania CRM Designer sp. z o.o. jest taka, by szanować Twoją prywatność w odniesieniu do wszelkich informacji dotyczących Ciebie, które możemy gromadzić w naszej witrynie https://crmdesigner.com oraz w innych witrynach, które posiadamy i prowadzimy.

 1. Przechowywane informacje

Zapis danych systemowych

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, nasze serwery mogą automatycznie rejestrować standardowe dane dostarczone przez przeglądarkę internetową. Mogą one zawierać adres IP komputera, typ i wersję przeglądarki, odwiedzane strony, godzinę i datę wizyty, czas spędzony na każdej stronie oraz inne szczegóły.

Dane urządzenia

Możemy również gromadzić dane o urządzeniu, którego używasz do uzyskania dostępu do naszej witryny. Dane te mogą obejmować typ urządzenia, system operacyjny, unikalne identyfikatory urządzenia, ustawienia urządzenia i dane geolokalizacyjne. To, co gromadzimy, może zależeć od indywidualnych ustawień twojego urządzenia i oprogramowania. Zalecamy sprawdzenie zasad producenta urządzenia lub dostawcy oprogramowania, aby dowiedzieć się, jakie informacje nam udostępniają.

Informacje osobiste

Możemy poprosić o podanie danych osobowych, takich jak:

 • Imię
 • E-mail
 • Profile mediów społecznościowych
 • Data urodzenia
 • Numer telefonu / telefonu komórkowego
 • Strona główna / adres korespondencyjny
 • Adres służbowy
 • Adres strony internetowej
 • Informacja o płatności
 1. Prawne podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z prawem, uczciwie i przejrzyście. Gromadzimy i przetwarzamy informacje o Tobie tylko wtedy, gdy mamy do tego podstawy prawne.

Te podstawy prawne zależą od usług, z których korzystasz i sposobu, w jaki z nich korzystasz, co oznacza, że ​​zbieramy i wykorzystujemy twoje informacje tylko wtedy, gdy:

 • jest to konieczne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia kroków na żądanie przed zawarciem takiej umowy (na przykład, gdy zapewniamy usługę, którą u nas zamawiasz);
 • jest to zgodne z uzasadnionym interesem (który nie jest nadrzędny z punktu widzenia ochrony danych), na przykład w zakresie badań i rozwoju, marketingu i promocji naszych usług oraz ochrony naszych praw i interesów;
 • wyrażasz zgodę na to w określonym celu (na przykład możesz wyrazić zgodę na wysyłanie Ci naszego biuletynu); lub
 • musimy przetwarzać dane w celu spełnienia obowiązku prawnego.

W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie przez nas informacji o Tobie w określonym celu, masz prawo zmienić zdanie w dowolnym momencie (ale nie wpłynie to na żaden proces przetwarzania, które już miał miejsce).

Nie przechowujemy danych osobowych dłużej, niż to konieczne. Zachowując te informacje, będziemy je chronić w sposób akceptowalny z handlowego punktu widzenia, aby zapobiec utracie i kradzieży, a także nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, kopiowaniu, wykorzystaniu lub modyfikacji. Mówiąc to, przestrzegamy, że żadna metoda elektronicznej transmisji lub przechowywania nie jest w 100% bezpieczna i nie może zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa danych. W razie potrzeby możemy przechowywać Twoje dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

 1. Gromadzenie i wykorzystanie informacji

Możemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać informacje w następujących celach, a dane osobowe nie będą dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami:

 • aby umożliwić Ci dostosowanie lub spersonalizowanie korzystania z naszej strony internetowej;
 • w celu przypisania treści (np. postów i komentarzy), które przesyłasz i które publikujemy na naszej stronie internetowej;
 • w celu przetworzenia subskrypcji lub jakichkolwiek jednorazowych płatności;
 • aby umożliwić ci dostęp do naszej strony internetowej, powiązanych aplikacji i powiązanych platform mediów społecznościowych i korzystania z nich;
 • kontaktować się i komunikować z tobą;
 • do prowadzenia wewnętrznej dokumentacji i do celów administracyjnych;
 • do analiz, badań rynku i rozwoju biznesu, w tym do obsługi i ulepszania naszej strony internetowej, powiązanych aplikacji i powiązanych platform mediów społecznościowych;
 • do przeprowadzania konkursów i / lub oferowania dodatkowych korzyści;
 • w celach reklamowych i marketingowych, w tym w celu wysyłania informacji promocyjnych o naszych produktach i usługach oraz informacji o podmiotach trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować;
 • w celu przestrzegania naszych zobowiązań prawnych i rozwiązywania wszelkich sporów, które możemy mieć; oraz
 • w celu rozpatrzenia podania o pracę.
 1. Ujawnienie danych osobowych stronom trzecim

Możemy ujawnić dane osobowe:

 • zewnętrznym dostawcom usług, w celu umożliwienia im świadczenia swoich usług, w tym (bez ograniczeń) dostawcom usług IT, przechowywania danych, dostawcom hostingu i serwerów, sieci reklamowych, analiz, rejestratorów błędów, podmiotom windykującym, dostawcom usług utrzymania lub rozwiązywania problemów,
 • dostawcom marketingu lub reklamy, profesjonalnym doradcom i operatorom systemów płatniczych;
 • naszym pracownikom, kontrahentom i / lub podmiotom powiązanym;
 • sponsorom lub organizatorom wszelkich prowadzonych przez nas zawodów;
 • agencjom informacji kredytowej, sądom, trybunałom i organom regulacyjnym w przypadku, gdy nie zapłacisz za towary lub usługi, które ci dostarczyliśmy;
 • sądom, trybunałom, organom regulacyjnym i funkcjonariuszom organów ścigania, zgodnie z wymogami prawa, w związku z jakimkolwiek faktycznym lub przyszłym postępowaniem sądowym lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw;
 • stronom trzecim, w tym agentom lub podwykonawcom, którzy pomagają nam w dostarczaniu informacji, produktów, usług lub marketingu bezpośredniego; oraz
 • stronom trzecim do gromadzenia i przetwarzania danych.
 1. Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Gromadzone przez nas dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w Polsce i Stanach Zjednoczonych lub tam, gdzie my lub nasi partnerzy, podmioty stowarzyszone i dostawcy zewnętrzni utrzymujemy obiekty. Przekazując nam swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na ujawnienie ich tym zagranicznym stronom trzecim.

Zapewnimy, że wszelkie przekazywanie danych osobowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do krajów spoza EOG będzie chronione przez odpowiednie zabezpieczenia, na przykład poprzez stosowanie standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub stosowanie wiążących zasad korporacyjnych lub innych prawnie akceptowanych środków.

W przypadku przekazywania danych osobowych z kraju nie należącego do EOG do innego kraju, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że osoby trzecie w innych jurysdykcjach mogą nie podlegać podobnym przepisom dotyczącym ochrony danych, jak w naszej jurysdykcji. Istnieje ryzyko, że jakakolwiek strona trzecia zaangażuje się w jakiekolwiek działanie lub praktykę, które byłyby sprzeczne z przepisami dotyczącymi prywatności danych w naszej jurysdykcji, a to może oznaczać, że nie będziesz mógł dochodzić zadośćuczynienia na podstawie przepisów o ochronie prywatności w naszej jurysdykcji.

 1. Twoje prawa i kontrola danych osobowych

Wybór i zgoda: przekazując nam dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Jeśli nie masz 16 lat, musisz zagwarantować, w zakresie dozwolonym przez prawo, że masz zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na dostęp do strony i korzystanie z niej, a oni (twoi rodzice lub opiekun) wyrazili zgodę na przekazanie nam Twoich dane osobowe. Nie musisz przekazywać nam danych osobowych, jednak jeśli tego nie zrobisz, może to wpłynąć na korzystanie z tej witryny lub produktów i / lub usług oferowanych na niej lub za jej pośrednictwem.

Informacje od stron trzecich: Jeśli otrzymamy dane osobowe o Tobie od strony trzeciej, będziemy je chronić zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Jeśli jesteś stroną trzecią, która podaje dane osobowe o kimś innym, oświadczasz i gwarantujesz, że masz zgodę tej osoby na przekazanie nam danych osobowych.

Ograniczenia: możesz ograniczyć gromadzenie lub wykorzystanie swoich danych osobowych. Jeśli wcześniej wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, możesz zmienić zdanie w dowolnym momencie, kontaktując się z nami, korzystając z poniższych danych. Jeśli poprosisz nas o ograniczenie lub ograniczenie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, poinformujemy Cię, w jaki sposób ograniczenie wpływa na korzystanie z naszej witryny lub produktów i usług.

Dostęp i przenośność danych: możesz poprosić o szczegóły danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Możesz poprosić o kopię danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Tam, gdzie to możliwe, przekażemy te informacje w formacie CSV lub innym łatwo czytelnym formacie maszynowym. W dowolnym momencie możesz poprosić o usunięcie danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Możesz również poprosić o przekazanie tych danych osobowych innej osobie trzeciej.

Korekta: Jeśli uważasz, że wszelkie informacje o Tobie, które przechowujemy, są niedokładne, nieaktualne, niekompletne, nieistotne lub wprowadzające w błąd, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych. Podejmiemy uzasadnione kroki, aby poprawić wszelkie informacje, które okażą się niedokładne, niekompletne, wprowadzające w błąd lub nieaktualne.

Powiadomienie o naruszeniu danych: Będziemy przestrzegać obowiązujących w naszej jurysdykcji przepisów prawnych w odniesieniu do każdego naruszenia danych.

Skargi: Jeśli uważasz, że naruszyliśmy odpowiednie przepisy dotyczące ochrony danych i chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych i podając pełne dane dotyczące domniemanego naruszenia. Natychmiast zbadamy twoją skargę i odpowiemy ci na piśmie, przedstawiając wynik naszego dochodzenia i kroki, które podejmiemy w celu rozpatrzenia twojej skargi. Masz również prawo skontaktować się z organem regulacyjnym lub organem ochrony danych, w związku ze skargą.

Anulacja subskrypcji: Aby anulować subskrypcję naszej bazy danych e-mail lub zrezygnować z komunikacji (w tym komunikacji marketingowej), skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych, lub zrezygnuj, korzystając z opcji rezygnacji przewidzianych w komunikacie.

 1. Pliki cookie

Używamy plików „cookie” do zbierania informacji o Tobie i Twojej aktywności na naszej witrynie. Plik cookie to niewielka część danych, które nasza strona internetowa przechowuje na twoim komputerze i uzyskuje do nich dostęp przy każdej wizycie, dzięki czemu możemy zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Pomaga nam to udostępniać Ci treści w oparciu o określone preferencje. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie

 1. Transfery biznesowe

Jeśli my lub nasze aktywa zostaną nabyte, lub w mało prawdopodobnym przypadku, gdy zakończymy działalność lub zbankrutujemy, uwzględnilibyśmy dane wśród aktywów przekazanych jakimkolwiek stronom, które nas przejmują. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie przeniesienie może nastąpić i że wszelkie strony, które nas pozyskają, mogą nadal wykorzystywać dane osobowe użytkownika zgodnie z niniejszymi zasadami.

 1. Ograniczenia naszej polityki

Nasza strona internetowa może zawierać linki do zewnętrznych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad treścią i zasadami tych witryn i nie możemy ponosić odpowiedzialności za ich odpowiednie praktyki dotyczące prywatności.

 1. Zmiany w tej polityce

Według naszego uznania, możemy zmienić naszą politykę prywatności, aby odzwierciedlić obecne dopuszczalne praktyki. Podejmiemy uzasadnione kroki, aby poinformować użytkowników o zmianach za pośrednictwem naszej strony internetowej. Dalsze korzystanie z tej witryny po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w niniejszej polityce będzie traktowane jako akceptacja naszych praktyk dotyczących prywatności i danych osobowych.

Jeśli dokonamy istotnej zmiany w niniejszej polityce prywatności, na przykład zmieniając legalną podstawę przetwarzania danych osobowych, poprosimy Cię o ponowne wyrażenie zgody na zmienioną politykę prywatności.

Administrator danych CRM Designer sp. z o.o.

Łukasz Czarnecki

biuro@crmdesigner.com

 

Niniejsza polityka obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

 

Używamy również niektórych narzędzi, dlatego poniżej znajdują się dotyczące ich zasady, które mogą mieć na Ciebie wpływ:

Informacje o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez Albacross.

Otrzymujemy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w imieniu Albacross Nordic AB („Albacross”).

Informacje zebrane z plików cookie zapisanych na Twoim urządzeniu, które kwalifikują się jako dane osobowe, będą przetwarzane przez Albacross, firmę oferującą usługi identyfikacji potencjalnych klientów i kierowania reklam, z siedzibą w Sztokholmie i Krakowie. Pełne dane kontaktowe znajdują się poniżej.

Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie Albacross ulepszenia usługi świadczonej nam i naszej stronie internetowej (np. Usługa „Lead Generation”) poprzez dodanie danych do ich bazy danych o firmach.

Dane, które są gromadzone i wykorzystywane przez Albacross do osiągnięcia tego celu, to informacje o adresie IP, z którego odwiedziłeś naszą stronę internetową, oraz informacje techniczne, które pozwalają Albacross odróżnić różnych odwiedzających z tego samego adresu IP. Albacross przechowuje domenę z formularza, aby skorelować adres IP z Twoim pracodawcą.

Aby uzyskać pełne informacje na temat przetwarzania przez nas danych osobowych, zapoznaj się z naszą pełną polityką prywatności.

Możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie. Takie wycofanie może zostać dokonane poprzez kontakt z nami lub bezpośredni kontakt z Albacross.

Albacross Nordic AB

Companyreg. no 556942-7338

Kungsgatan 26

111 35 Stockholm, Sweden

www.albacross.com – contact@albacross.com